Coffeein Menü
Ingyenes kézbesítés 16000 Ft feletti megrendelés esetén

Nagykereskedelem

  Tanácsra van szüksége?

  Pál András

  Pál András
  Hé - P: 9:00 - 16:00
  info@coffeein.hu
  +36 70 213 7773

  Kövessen minket

  Általános Üzleti Feltételek

  1. Általános rendelkezések

  A Coffeein Webáruházat (a továbbiakban coffeein) a COFFEEIN Slovensko, s.r.o.. (936 01  Ipolyság, Vajanského 12, Szlovákia, adószám: SK2024003619) üzemelteti. 

  Az a magánszemély vagy társaság (a továbbiakban Vásárló), aki az www.coffeein.hu honlapján keresztül rendel, elfogadja a jelen vásárlási szerződés feltételeit.

  Az vásárlói szerződést a Coffeein akkor tekinti elfogadottnak, ha ez tartalmazza a rendelési számot és tárolni fogja a teljesítéstől számított egy évig. A Vásárló rendelése által elfogadja a jelen szerződés feltételeit.

  A Coffeein kijelenti, hogy rendelkezik a törvény által előírt összes hatósági engedéllyel, melyek szükségesek úgy a webáruház működése, mint a termékkereskedelem és szállítási szolgáltatás érdekében.

  Jelen vásárlási szerződés a Coffeein és a Vásárló között jött létre.

  A Coffeein felelőssége kizárólag a www.coffeein.hu webáruházon keresztül megrendelt termékekre terjed ki, melyek on-line termékkatalógusunkban megjelennek, felismerhető módon tartalmazzák a cég logóját és a cég adatait és termék adatait.

  A Vásárló adataival kitölti a regisztrációs űrlapot, és bármikor a rendelés során módosíthatja azokat, a Coffeein teljesíti a rendelést, és minden esetben számlát állít ki. A Vásárló felelősséget vállal a hibás vagy hamis adatok szolgáltatása esetén okozott károk miatt. A Coffeeinnek jogában van törölni minden hibás vagy hamis regisztrációt és ellenőrizni a Vásárló hitelességét további kételyek esetén.

  A  Webáruház használatával, illetve a regisztrációval a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.

  2. A Szolgáltató adatai

  Név: COFFEEIN Slovensko s.r.o.

  Székhely: 936 01 Ipolyság, Vajanského 12, Szlovákia

  Levelezési cím: 936 01 Ipolyság, Vajanského 12, Szlovákia

  Üzlethelyiség címe: 936 01 Ipolyság, Hl. námestie 2, Szlovákia

  Képviselő neve: Szabó Péter

  Cégjegyzékszám: 36688/N

  Bejegyző Bíróság neve: nyitrai cégbíróság

  Adószám: SK2024003619

  Számlavezető pénzintézet: Erste Bank Hungary Zrt.

  Számlaszám IBAN/ SWIFT: HU39 11600006 00000000 82136499 / GIBAHUHB

  E-mail cím:  info@coffeein.hu

  Telefonszám: +36 70 213 7773

   

  3. Adatbiztonság

  A Vásárló regisztráció során megadott személyes adatait (név, cím, telefon, e-mail, stb) kizárólag a megrendelések végrehajtása érdekében és hírlevél küldéséhez tároljuk. Hírlevél küldésén kívül kizárólag a kapcsolatfelvétel céljából használja az adatokat a megrendelés teljesítése során. Semmilyen körülmény között nem továbbítjuk ügyfeleink adatait harmadik személy részére.

  4. A vásárlás menete

  A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A Vásárló a „Kosárba” feliratra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak ( ,,Megrendelés“), ami tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába. Erre a felületre kattintva, megrendelheti a kiválasztott terméket vagy folytathatja a vásárlást. Amennyiben úgy dönt, hogy befejezi a nézelődést és elkezdi a megrendelés folyamatát kattintson a kosár jellel ellátott felületre. Ha az utóbbi lehetőséget választotta, akkor megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát. A kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha minden rendben talált, akkor a „Megrendelés” gombra kattintva elkezdheti a megrendelést és a kézbesítési mód kiválasztása után bejelentkezhet fiókjába, illetve regisztráció nélkül is vásárolhat a kért adatok megadásával. A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció.

  A „Megrendelés” feliratra kattintva követően a szállítási és fizetési módot kell kiválasztania majd a ,,Tovább“ gombra kattintva a számlázási és szállítási adatokat kell megadnia, a szállítási adatokat csak abban az esetben szükséges kitöltenie amennyiben bejelölte, hogy a számlázási cím eltér a szállítási címtől. A számlázási adatok megadását követően a „Tovább” feliratra kell kattintani. Megjelenik egy összegző képernyő, ahol a megrendelésének adatit a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti. A „Megrendelés” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el a Coffeein részére.

  A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja. A kosárban található ,, Vissza“ gombra kattintva visszatérhet a kitöltött adataira. Terméket törölhet a kosárból az „X Eltávolítás” gombra kattintva, a termék mennyiségét is növelheti, illetve csökkentheti a ,,Mennyiség“ alatt található „+ / -” gombokra kattintva, valamint megváltoztathatja a személyes adatait. Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a "Megrendelés" gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről ajánlatnak minősül. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Coffeein a Vásárló ajánlatát elfogadta.

  Miután elküldte megrendelését, ezt az ajánlat megérkezését a Coffeein e-mailben visszaigazolja a Vásárlónak, mely megerősíti, hogy a Coffeein megkapta a Vásárló által elküldött megrendelést. Az email a megrendelésének részleteit is tartalmazza.

  Ha a Vásárló a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát vesz észre, azt a visszaigazoló e-mail beérkezését követő 24 órán belül jeleznie kell a Coffeein felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. E határidő elteltét követően a megrendelést visszaigazoló e-mailt a Coffeein akként tekinti, hogy az abban foglalt adatok maradéktalanul helytállóak és a Vásárló által nem kifogásoltak.

  A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés – amennyiben a Vásárló a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

  5. Elállás joga

  A Vásárló az áru átvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szerint. Az áru ellenértékét a Coffeein köteles haladéktalanul, de legkésőbb a termék visszaszolgáltatásától számított 14 napon belül visszafizetni. A visszatérítés vonatkozik a termék a Vásárló részére történő kiszállítási költségekre is, kivéve, ha az elállással érintett termékkel együtt más olyan termék is kiszállításra került, amely tekintetében a vásárló nem élt elállási jogával. A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket és köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A  visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

  A Coffeein kizárólag sérülésmentes, a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges, rendeltetésszerűen használt termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A Coffeein követelheti a Vásárlótól a termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

  Elállásra vonatkozó igényét e-mailben, telefonon vagy személyesen kell bejelenteni. Kérjük a vásárlót, hogy a csomagot ne értéknyilvánítással adja fel, ne küldje vissza portós vagy utánvéttel terhelt csomagban, mert ezeket nem áll módunkban átvenni. A Vásárló nem gyakorolhatja az elállás jogát olyan áru értékesítése esetén, amely a Vásárló személyéhez kötött, illetve amelyet a vásárló kifejezett utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §-ban foglaltak szerint. Az elállási jog gyakorlása során a megrendelő jóhiszeműen köteles eljárni, az elállási jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni, ezen jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez a Vásárló részéről (Polgári törvénykönyv 5. §.). Az elállási jog gyakorlása fogyasztókra (a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó) vonatkozik.

  6. Árak, szállítás és fizetés

  Webáruházban a termékek mellett feltüntetett ár magyar forintban értendő és tartalmazza a törvényben rögzített ÁFA-t, ehhez számítandó még a szállítási költség, melyet a termék ára nem tartalmaz. Az ár a megrendeléskor érvényes ár.

  Kézbesítés

  Kávérendelését a GLS futárszolgálat juttatja el Önhöz, méghozzá (munkanapokon) 24 órán belül, a csomag feladásának pillanatától. Ebben az esetben a futár telefonon kapcsolatba lép Önnel, hogy egyeztesse a csomag átadásának helyét és időpontját. A futár a csomagot 9:00 – 18:00 óra között kézbesíti, ezért ajánljuk, hogy a munkahelyére szállíttassa a csomagot.

  A kiszállítás kizárólag Magyarország területén történhet. A szállítási időkről a mindenkori megrendelési folyamat során tájékoztatja Önt a Coffeein. Amennyiben az ott megadott szállítási idő nem tartható be, e-mailben fogja a Coffeein a Vásárlót erről tájékoztatni.

  Fizetési módok

  Utánvételes fizetés /díjmentes/

  A megrendelt áruért átvételkor fog fizetni.

  Fizetés átutalással /díjmentes/

  A megrendelt áruért előre fizet bankszámlára való átutalással. Ebben az esetben az árut a vételár bankszámlánkra történő jóváírása után küldjük. Megrendelését online bankkártyával is ki tudja fizetni a stripe fizetési kapun keresztül.

  Bankkártyás fizetés Barionnal /díjmentes/

  A megrendelt áruért online, bankkártyával fizet. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.


  7. Szavatosság

  7.1. Kellékszavatosság


  A Vásárló a Coffeein hibás teljesítése esetén a Coffeeinnel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. 
  Fogyasztói szerződés esetén a Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait érvényesíteni már nem tudja. 
  Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

  A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Coffeein számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Coffeein költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
  A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Coffeein adott okot.
  Köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Coffeeinnel.

  A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket a Coffeein vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Coffeein csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Coffeein bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 
  Ha a Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

   


  7.2. Termékszavatosság 


  A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – a 7.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 
  A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.
  Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azaz pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen a gyártó és a fogyasztó között nem jött létre szerződéses jogviszony, hiányzik a szerződés. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

  Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
  Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős. 

  A Vásárló a termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Coffeein) szemben gyakorolhatja.
  A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.

  A gyártó, forgalmazó (Coffeein) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
  - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

  A gyártónak, forgalmazónak (Coffeein) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

  8. Jótállás

  A fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. 

  A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év.

  A jótállás kezdő időpontja a termék Vásárlónak történő átadásának a napja. 

  Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék a Vásárló részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát 
  - szakszerűtlen üzembe helyezés, rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,- elemi kár, természeti csapás okozta.
  Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vásárló
  - elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Coffeeinnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet.
  - ha a Coffeein a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vásárló – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Coffeein költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
  A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni. A Coffeeinnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
  A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
  Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vásárló a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
  A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Coffeeint terhelik.
  A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül a Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a 1) és a 2). pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

  A termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igényét személyesen a Coffeein 2. pontban meghatározott címén, e-mailen jelezheti:
  Ha a kiszállított áru láthatóan anyag- vagy gyártási hibás, ide tartoznak a szállításkor keletkezett sérülések is, akkor kérjük, hogy az ilyen jellegű hibákat jelentse azonnal. Ha nem él a reklamáció lehetőségével, az nem jár törvényes jogaira nézve következményekkel. Valamennyi, a megvásárolt áru törvényes, 2 éves szavatossági ideje alatt fellépő meghibásodására az Vásárlónak járó törvényes jogok fennállnak.
  A jótállási feltételekről bővebben a termékhez mellékelt dokumentumokból tájékozódhat. 

  9. Jogérvényesítési lehetőségek

  9.1. Panaszügyintézés 

  A Vásárló a termékkel vagy a Coffeein tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a 2. pontban megadott elérhetőségeken terjesztheti elő.
  A Coffeein a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Coffeein a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz - vesz fel.

  A Coffeein köteles a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
  A Coffeein a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.
  Minden egyéb esetben a Coffeein az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

  A Coffeein a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén a KávéMűhely az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót. 

   

  9.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

  Amennyiben a Coffeein és a Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita a Coffeeinnel folytatott tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

  - Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál :

  Inšpektorát práce SOI pre Nitriansky kraj
  PO BOX 49A
  Staničná 9
  950 50, Nitra 1, Szlovákia

  vagy

  Európai Fogyasztói Központ
  József körút 6.

  1088 Budapest, Magyarország

   10. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

  A Coffeein jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

  A Coffeein fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át. 

  Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2018. 01. 03.

  Copyright © 2011 - 2024 Minden jog fenntartva | Általános Üzleti Feltételek | GDPR | Cookies | Fő tér 2, 93601 Ipolyság | info@coffeein.hu | +36 70 213 7773
  E-shop fejlesztés: kódolás és programozás - adwebs.sk, UX és dizajn - Roman Kováčik & DOUBLE ATELIER.

  Regisztráljon és vásároljon kedvezménnyel!

  Regisztrálok!